Voor wie

De professionals van Het Alphens Collectief werken samen met werkgevers die meer uit hun oudere medewerkers willen halen en resultaatgerichte veranderingen op maat willen.

Er is aandacht voor:

  • de medewerkers (individueel of in groepsverband) ;
  • de organisatie (leidinggevende, directie en HR-afdeling).

Onze ervaring is dat we het beste resultaat bereiken wanneer dit geïntegreerd plaatsvindt.

Onze werkwijze

  • Na de analyse van uw vraag, waarbij we gebruik maken van de duurzaamheidsscan, wordt u gekoppeld aan een vast contactpersoon die het beste bij uw vraag past.
  • Het Alphens Collectief neemt het perspectief van de opdrachtgever als uitgangspunt.
  • Wij richten ons op het versterken van de vitaliteit en eigen kracht van senioren in relatie tot werk, door te benadrukken wat men kan en waar groeipotentieel zit. Zo wordt de medewerker in beweging gebracht;
  • Wij brengen een veranderproces bij medewerkers én werkgevers op gang, monitoren en implementeren ook de resultaten;
  • Wij begeleiden medewerkers in het proces naar duurzame inzetbaarheid en arbeidsmarktfitheid: van bewustwording naar de beoogde beweging die tot verandering leidt;
  • Wij begeleiden bedrijven en organisaties naar levensfasen bewust personeelsbeleid en inclusief werkgeverschap, door bewustwording over de meerwaarde van senioren.
  • We dragen bouwstenen aan voor een organisatiecultuur van duurzame inzetbaarheid.
  • Kijk hier voor een overzicht van ons aanbod.

De aandacht voor duurzame inzetbaarheid  kan niet vroeg genoeg beginnen: voorkomen is beter dan genezen.

Samen met de opdrachtgever wordt begonnen met een analyse van het probleem, de oorzaken, de randvoorwaarden en de beoogde opbrengsten. Daarna wordt samen gekozen voor de oplossingsrichting en de daarbij passende instrumenten, als basis voor het uit te voeren traject.

De te kiezen instrumenten zijn bijvoorbeeld: advisering, persoonlijke coaching, workshops en trainingen, intervisie en supervisie voor groepen senioren, adviestrajecten voor directie en leidinggevenden, bouwstenen voor loopbaan- en scholingsbeleid, levensfasen bewust personeelsbeleid, vitaliteitsmanagement, re-integratie-advies over uitgevallen medewerkers, projectmanagement.

Professionals op het gebied van coaching, training, advies, personeelsbeleid, gezondheid en projectmanagement