Visie

laan - verkleindDuurzame inzetbaarheid

Er zijn veel definities van duurzame inzetbaarheid.

Het vermogen van de medewerker om nu en in de toekomst toegevoegde waarde te leveren voor een (arbeids)organisatie en daarbij zelf ook meerwaarde te ervaren.” Bron: NEN (NPR 6070)

“Bedrijven en organisaties die werk maken van de gezondheid, betrokkenheid en ontwikkeling van hun medewerkers, plukken daar vaak direct de vruchten van. Het zorgt voor meer werkplezier, minder ziekteverzuim en een hogere arbeidsproductiviteit. Mensen zullen steeds langer doorwerken en de gemiddelde leeftijd op de werkvloer stijgt. Tegelijkertijd vragen economische en technologische ontwikkelingen wendbaarheid van organisaties. Werkgevers en werknemers die ervoor zorgen dat ze fit blijven voor het steeds sneller veranderende werk, zijn op weg naar duurzame inzetbaarheid.” Bron: opwegnaarduurzameinzetbaarheid.nl

De vijftigplusser

Rond het 50ste levensjaar kunnen zich omstandigheden voordoen die het functioneren op het werk negatief beïnvloeden. Oorzaken kunnen zowel privé als werk-gerelateerd zijn.

Ontwikkelingen op het werk gaan razendsnel. Bedrijven moeten snel en flexibel kunnen inspelen op vragen vanuit de markt. Daarnaast is er sprake  van toenemende digitalisering en robotisering. De baan voor het leven bestaat niet meer en medewerkers moeten zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen inzetbaarheid. Dan blijkt echter dat de competenties van met name oudere medewerkers niet meer aansluiten bij de eisen van deze tijd, omdat er onvoldoende is geïnvesteerd in scholing en ontwikkeling. De inzetbaarheid wordt minder en loopbaanperspectief verdwijnt, terwijl de pensioengerechtigde leeftijd omhoog gaat.

Ook verdwijnen er functies door reorganisaties. Als de inzetbaarheid in andere functies dan ook gering is, dreigt zelfs ontslag.

In deze levensfase kunnen tevens privéomstandigheden de balans tussen werk en privé behoorlijk verstoren. Denk aan een scheiding, gezondheidsproblemen, het verlies van een dierbare of de noodzaak van mantelzorg. Dit vergt inzicht en veranderingsbereidheid  om te komen tot een nieuwe balans.

Relatief veel 50 plussers krijgen met één of meer van bovenstaande veranderingen te maken. Ze lopen vast, ervaren dat het werk zwaarder wordt, worden minder productief, worden ziek, hebben zorgen of  ervaren minder werkplezier.

Veranderingen op het werk kunnen echter ook een positieve wending opleveren, als men energie terugkrijgt en de medewerker samen met de werkgever nieuwe kansen weten te benutten. Door het vergroten van draagkracht, verbeteren van competenties en vitaliteit van een senior kan de neerwaartse spiraal worden omgebogen.

Bovenstaande vraagt om bewust personeelsbeleid op het gebied van duurzame inzetbaarheid.  Dit levert veel op, zoals: behoud van kennis en ervaring, gemotiveerd personeel en stijgende productiviteit.

Het bespaart ook kosten op het gebied van ziekteverzuim en ontslag, zowel preventief als curatief. Als een oudere overbelaste medewerker al in de ziektewet zit kan de weg terug naar werk wellicht korter worden, met ons advies en creativiteit.

De professionals van Het Collectief kunnen werkgevers  begeleiden op weg naar sociaal ondernemerschap.

 

Professionals op het gebied van coaching, training, advies, personeelsbeleid, gezondheid en projectmanagement