Duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid is een containerbegrip.  Het gaat om sturing op thema’s als vitaliteit, leefstijl, gezondheid, een leven lang leren, opleiding en ontwikkeling, talentmanagement en loyaliteit.

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft vijf succesfactoren geïdentificeerd en hiervan een handzame indeling gemaakt in de Schijf van vijf. Duurzame inzetbaarheid wordt gezien als een samenhangend geheel van de van deze succesfactoren.

Het Alphens Collectief ziet de meerwaarde van deze Schijf van vijf voor duurzame inzetbaarheid. De leden van het collectief omvatten namelijk samen deze diversiteit en samenhang. We sluiten dan ook met ons aanbod aan bij deze indeling. De focus ligt bij duurzame inzetbaarheid niet alleen op het vitaal houden van individuele oudere medewerkers, maar ook op het aanspreken en binden van de nieuwe, jonge generatie. Maar met de vergrijzing, de latere pensioenleeftijd en de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt én een
leven dat steeds drukker lijkt te worden, verdient de 50 plusser hierbij aparte aandacht. Duurzame inzetbaarheid is een gedeelde verantwoordelijkheid van de werkgever en de mede-
werker. Hier plukken uiteindelijk beide partijen de
vruchten van!

Professionals op het gebied van coaching, training, advies, personeelsbeleid, gezondheid en projectmanagement