De schijf van 5

Duurzame inzetbaarheid is een containerbegrip. Het gaat over thema’s zoals vitaliteit, leefstijl, gezondheid, een leven lang leren, opleiding en ontwikkeling, talentmanagement en betrokkenheid. Om overzicht te creëren in deze grote diversiteit, heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een indeling aangebracht: de schijf van vijf. Hoewel wij ons realiseren dat deze onderwerpen met elkaar in verband staan en elkaar soms overlappen, zien wij de meerwaarde van deze indeling. Daarom sluiten onze producten en diensten aan bij deze indeling.

In de schijf van vijf wordt duurzame inzetbaarheid uitgelegd aan de hand van de onderwerpen: betrokkenheid, gezondheid, ontwikkeling, organisatie en APK.

  1. Betrokkenheid

Geef medewerkers de ruimte en verantwoordelijkheid om hun vakmanschap uit te oefenen en daarmee een waardevolle bijdrage te leveren. Mensen die echt zin hebben in hun werk, leveren betere prestaties en zijn minder vaak ziek.

2.  Gezondheid

Maak uw medewerkers bewust van het belang van hun gezondheid en stimuleer en gezondere levensstijl. Faciliteer hen bij sporten, gezond leven en stoppen met roken.

3. Ontwikkeling

Bied uw werknemers mogelijkheden tot ontwikkeling. Hiermee vergroten zij hun flexibiliteit en aantrekkelijkheid op de arbeidsmarkt en vergroot u het vermogen van uw organisatie om in te spelen op verandering in de markt.

  1. Organisatie

Faciliteer medewerkers door een goede organisatie van het werk. Leidinggevenden ondersteunen de medewerkers, zodat zij optimaal hun werk kunnen doen.

5.  APK

Onderzoek periodiek hoe het ervoor staat met de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers. Gebruik het onderzoek als aanleiding om het gesprek aan te gaan over de loopbaan, ontwikkeling en gezondheid.

In dit filmpje wordt dit toegelicht aan de hand van voorbeelden en gesprekken met ondernemers.

Huis van werkvermogen

Een andere invalshoek om met duurzame inzetbaarheid aan de slag te gaan is vanuit het model van Het Huis van Werkvermogen.

 

Het werkvermogen en de factoren die er een invloed
op hebben, werden door de Finse professor Juhani
Ilmarinen samengevat in dit model.

Quickscan

Wilt u weten hoe uw eigen organisatie ervoor staat op het gebied van duurzame inzetbaarheid? Doen dan onze quickscan.

Professionals op het gebied van coaching, training, advies, personeelsbeleid, gezondheid en projectmanagement