De 50plusser

Feiten over 50plussers en werk

 • Door de vergrijzing neemt het aantal ouderen binnen de beroepsbevolking toe.
 • Door de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd moeten mensen langer doorwerken.
 • Oudere medewerkers hebben talenten die waardevol zijn voor bedrijven zoals: levenswijsheid, specifieke kennis en ervaring, kwaliteitsbewustzijn, loyaliteit en relativeringsvermogen.
 • Baanmobiliteit onder 50 plussers is kleiner dan onder jongere medewerkers.
 • Oudere medewerkers nemen minder deel aan opleidingen en cursussen dan hun jongere collega’s.
 • Bij reorganisaties, fusies of faillissementen is de kans groot dat 50 plussers het kind van de rekening worden.
 • Het aandeel werkzoekenden van 50 jaar en ouder (met of zonder uitkering) groeit.
 • Baankansen voor oudere werkzoekenden zijn structureel slecht.
 • Er is sprake van negatieve beeldvorming over oudere medewerkers.
 • Veel medewerkers zijn zich onvoldoende bewust van de noodzaak om te investeren in eigen vitaliteit om langer doorwerken mogelijk te maken.
 • Veel bedrijven zijn zich onvoldoende bewust van de noodzaak om instrumenten in te zetten zodat langer doorwerken daadwerkelijk mogelijk wordt.
 • Veel bedrijven zijn zich onvoldoende bewust van de opbrengsten van de investeringen in oudere medewerkers.
 • 60% van de bedrijven is (nog) niet met duurzame inzetbaarheid bezig.

Professionals op het gebied van coaching, training, advies, personeelsbeleid, gezondheid en projectmanagement